Skip to product information
1 of 11

Sumber Undang-Undang Islam dan Pandangan Orientalis

Sumber Undang-Undang Islam dan Pandangan Orientalis

Regular price RM22.00 MYR
Regular price Sale price RM22.00 MYR
Sale Sold out

Buku ini membincangkan pelbagai aspek yang berhubung dengan sumber undang-undang Islam, baik yang berasal daripada al-Quran dan as-Sunnah mahupun ijma’ dan qiyas. Perbincangan juga mencakup bidang istihsan, istislah, taqliq, istifta’, dan ikhtilaf al-Fuqaha serta kaedah-kaedah fiqh, pandangan orientalis, dan tanggapan mereka terhadap beberapa sumber dan doktrin syariah.


--

Buku Sumber undang-undang Islam dan pandangan Orientalis ini membincangkan pelbagai aspek yang berhubung dengan sumber undang-undang Islam, baik yang berasal daripada al-Quran dan as-Sunnah mahupun ijma’ dan qiyas. Perbincangan juga mencakup bidang istihsan, istislah, taqliq, istifta’, dan ikhtilaf al-Fuqaha.

Selain itu, buku ini juga membincangkan kaedah-kaedah fiqh, pandangan orientalis, dan tanggapan mereka terhadap beberapa sumber dan doktrin syariah seperti al-Quran dan as-Sunnah, di samping huraian tentang ikhtilaf serta hubungan undang-undang Islam dengan undang-undang Roman.

Buku ini merupakan sumbangan kepada khazanah fiqh dalam menyingkap kembali dengan lebih jelas mengenai sumber undang-undang Islam dan hal-hal yang berhubung dengannya.

Tidak syak lagi, buku ini dapat membantu anda yang berminat untuk memahami sumber-sumber perundangan Islam, sama ada daripada golongan akademik dan lain-lain.

Selamat membaca!

View full details