Penerbitan Buku

Lihat bagaimana buku dihasilkan dengan mesin cetak ini

Lihat bagaimana buku dihasilkan dengan mesin ce...

Kaedah ini adalah antara kaedah cetak yang sudah pupus ditelan zaman akibat daripada penghasilan mesin-mesin cetak baru yang lebih produktif efisyen.

Lihat bagaimana buku dihasilkan dengan mesin ce...

Kaedah ini adalah antara kaedah cetak yang sudah pupus ditelan zaman akibat daripada penghasilan mesin-mesin cetak baru yang lebih produktif efisyen.